I won, I lost, I fell, I learned - Denise de Haan -

Na jarenlang aan de top te hebben gestaan is het terugkijken.

Denise de Haan verdiende in een carrière van ruim 10 jaar haar strepen in de wakeboard sport. Nadat zij in 2014 besloot haar actieve loopbaan te beëindigen was het moment aangebroken om een nieuwe uitdaging aan te gaan.

Terugkijken op een fantastische tijd waarin ik de hele wereld heb gezien.

Gedurende haar carrière heeft Denise alles weten te winnen wat haalbaar is binnen het wakeboarden. Over de hele wereld sleepte zij alle mogelijke prijzen en titels binnen.Ze werd in eigen land onder andere verkozen tot sportvrouw van het jaar van haar woonplaats Almere en de provincie Flevoland.

Onzekere tijden tussen wat is geweest en nog moest komen....

Na het beëindigen van haar professionele wakeboard activiteiten was er óók voor Denise het ¨zwarte gat¨ waarin een onzekere tijd aanbrak na alle successen en avonturen over de hele wereld. Er moesten keuzes worden gemaakt. Een route voor de toekomst werd gekozen en nieuwe doelen werden gesteld.

Uiteindelijk komt alles goed, maar net als in de sport ging dat niet vanzelf!

Denise ging zich richten op een opleiding tot Personal Trainer. Ze bleef dicht bij zichzelf door tóch fysiek bezig te kunnen zijn. Met het verschil dat ze zich nu dienstbaar kon maken aan anderen en haar kennis en ervaring kon overdragen. Ze staat nu aan de andere kant van de lijn, in de begeleidende rol. Een plek waarin ze zich binnen korte tijd wist te vestigen als succesvol Personal Trainer.